Projecten

 • Vleugels origineel (2)
 • Vleugels origineel
 • 6-3-2013 de vleugels 001
 • 3-9-2014 005
 • 3-9-2014 003
 • 6-3-2013 de vleugels 007
 • 3-9-2014 001
 • 1-7-2013 002
 • 6-3-2013 de vleugels 005
 • 6-3-2013 de vleugels 002
 • Vleugels origineel (2)
 • Vleugels origineel
 • 6-3-2013 de vleugels 001
 • 3-9-2014 005
 • 3-9-2014 003
 • 6-3-2013 de vleugels 007
 • 3-9-2014 001
 • 1-7-2013 002
 • 6-3-2013 de vleugels 005
 • 6-3-2013 de vleugels 002

Opdrachtgever:

Habion

Projectnaam:

De Vleugels

Markt:

Bouw

Uitvoering:

2016 – heden

Locatie:

Alkmaar

 

Het markante gebouw “De Vleugels” is tot op heden in gebruik als verzorgingshuis met intramurale zorg voor senioren. In het kader van "scheiden van wonen en zorg" wordt het pand geschikt gemaakt voor individuele huur woningen voor senioren, met zorg op afroep (extramurale zorg). Dit betekent dat tijdens de bouw- en renovatiewerkzaamheden het gebouw in gebruik blijft en er interne verhuizingen plaatsvinden.

Na een uitgebreide voorselectie, is IJbouw geselecteerd om onderdeel te worden van het bouwteam samen met Habion (eigenaar) en Zorgcirkel (gebruiker). Al in dit selectietraject zijn door IJbouw verschillende ingenieuze plannen ontwikkeld om de bouwlogistiek op de wensen van het bouwteam af te stemmen. In het definitief ontwerp zijn de logistieke plannen verfijnd en nog beter afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en gebruikers.

De huidige 1-kamerappartementen worden aangepast en vergroot naar 2- en 3-kamerappartementen met een eigen keuken en badkamer. Op de begane grond worden het restaurant en verschillende ruimtes voor kleine ondernemers gerealiseerd. Vanwege de functiewijzigingen is een ingrijpende aanpassing van de installaties noodzakelijk. De bouwkundige werkzaamheden bestaan uit sloopwerk, wandenbouw, plafond-, wand- en vloerafwerking, tegelwerk en sanitair. Tevens worden werkzaamheden aan de buitenzijde uitgevoerd: Balkons, gevelkozijnen en gevelbekleding. Binnen ook twee videvloeren dichtgezet en nieuwe puien geplaatst.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met grote aandacht voor de veeleisende omgeving. In haar rol van hoofdaannemer heeft IJbouw LEAN planning sessies georganiseerd met haar bouwpartners. Door betrokkenheid en intensieve samenwerking wordt er zorg gedragen voor een optimaal bouwproces en minimalisering van  hinder voor bewoners.

 

 

X

Infra

Of het nu gaat om boven- of ondergrondse infra, of uw uitdaging nu is gericht op het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels of op het onderhoud en beheer van uw objecten; IJBOUW BV is in staat om de kwaliteit van uw infrastructuur te waarborgen en naar een hoger niveau te tillen.

Onze divisie ‘Infra’ heeft alle kennis in huis ten aanzien van onder ander baggertechniek, beton- en staalconstructies, weg- en waterbouw en offshore en onshore uitdagingen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur.

>> kijk bij onze projecten

Industrie

Industriële bouw begint per definitie met een passend ontwerp. Altijd. Want industriële bouw is maatwerk. Onvoorwaardelijk. Zo kunt u denken aan het ontwikkelen van een nieuw industrieel bedrijfspand. Of, wellicht de bouw van een kantoorcomplex?

De medewerkers van onze divisie ‘Industrie’ zijn in staat om het gehele traject voor hun rekening te nemen. Van het regelen van de vergunningen tot aan het uitdagende teken- en constructiewerk in de beginfase. Maar natuurlijk zijn we ook in staat om alle werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase conform planning en budget uit te voeren. Daarbij maken we vanzelfsprekend gebruik van de meest gangbare en meest actuele technologieën. Maar juist omdat elke industriële bouwuitdaging zijn eigen karakter en signatuur heeft, dient de onderlinge communicatie naar het hoogste niveau te worden gebracht. Ook hier zullen we niet nalaten om heel sterk in die adviseursrol te kruipen.

>> kijk bij onze projecten 

Bouw

Onze divisie ‘Bouw’ houdt zich bezig met het ontwerpen en realiseren van alle soorten bouwuitdagingen voor de zakelijke markt. Of het nu gaat om kleine renovaties en bescheiden verbouwingen tot aan grote gecompliceerde langdurige bouwprojecten die in bouwteamverband worden gerealiseerd of op ‘Turn-Key’ basis – dus van A tot Z – moeten worden opgepakt. 

We hebben alle expertise in huis en we zijn bovendien onderdeel van een breed netwerk aan andere kennispartners, die in staat zijn om uw bouwuitdagingen succesvol uit te voeren. Of het nu gaat om de bouw van een nieuw kantoorpand, de renovatie van een bestaand pand of het toevoegen van vierkante meters aan een bestaand pand: IJBOUW BV heeft altijd uw onderliggende doelstelling voor ogen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur. Het is onze ambitie om de zintuigen van onze opdrachtgevers en klanten te prikkelen.

>> kijk bij onze projecten

Beheer en onderhoud

Elke vastgoedeigenaar weet dat de waarde van het pand, de fabriekshal of het (woning)complex alleen behouden wordt, als er regelmatig onderhoud wordt gepleegd en als er een verstandige strategie is waarbij beheervraagstukken zijn ingevuld. IJBOUW BV heeft een aparte divisie die zich ten behoeve van de opdrachtgevers en klanten met deze vraagstukken bezighoudt. 

Als onderdeel hiervan bieden wij een 24/7 storingsdienst aan. Onder onderhoud en beheer verstaan wij onder andere kleine werkzaamheden die wij conform een van te voren afgesproken raamovereenkomst met u op gezette tijden kunnen uitvoeren. Maar ook kunnen wij in overleg met u grote onderhoudswerkzaamheden plannen. Dit kan variëren van funderingswerkzaamheden, metselwerken tot aan onderhoud aan de installaties.

Het doel? De waarde van het vastgoed blijft behouden en wellicht zelfs verhoogd. En, uw eigen werkprocessen zullen geen hinder ondervinden van mogelijk uitval en technische problemen.

>> kijk bij onze projecten