Projecten

  • Rokin 2 origineel (Custom)
  • Rokin 1 origineel (Custom)
  • Rokin artist 1
  • Rokin 3 origineel (Custom)
  • Rokin 2 origineel (Custom)
  • Rokin 1 origineel (Custom)
  • Rokin artist 1
  • Rokin 3 origineel (Custom)

Opdrachtgever:

Van Gelder Aannemingsmaatschappij BV

Projectnaam:

Herinrichting Rokin / Munt

Markt:

Civiel, Overheid

Uitvoering:

2016 – heden

Locatie:

Rokin, Amsterdam

Komende jaren bouwt Amsterdam aan een nieuwe entree voor de stad: het project Rode Loper. De openbare ruimte boven het tracé van de Noord/Zuidlijn wordt opnieuw ingericht. Een van de percelen van dit project is de herinrichting Rokin en Munt.

 Als onderdeel van het project verzorgt IJbouw alle civieltechnische werkzaamheden voor hoofdaannemer Van Gelder. Het werk bestaat uit het plaatsen van funderingspalen voor trammasten, het renoveren van de kade “Natte Rokin”, plaatsen van natuurstenen elementen, realiseren van 2 geprefabriceerde betonnen kelders. Voor het werk zijn trillingsvrije funderingstechnieken toegepast om schade aan belendingen te voorkomen. Bovendien wordt in situ betonwerk gerealiseerd: tramspoor funderingen, betonverharding. IJbouw was ook verantwoordelijk voor de detail engineering van de betonnen kelders.

 Bij binnenstedelijk bouwen is de omgeving een belangrijk facet om rekening mee te houden. Door uitgebreide verkeers- en werkplannen worden de omgevings-aspecten beheerst en verloopt het werk vloeiend.

X

Infra

Of het nu gaat om boven- of ondergrondse infra, of uw uitdaging nu is gericht op het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels of op het onderhoud en beheer van uw objecten; IJBOUW BV is in staat om de kwaliteit van uw infrastructuur te waarborgen en naar een hoger niveau te tillen.

Onze divisie ‘Infra’ heeft alle kennis in huis ten aanzien van onder ander baggertechniek, beton- en staalconstructies, weg- en waterbouw en offshore en onshore uitdagingen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur.

>> kijk bij onze projecten

Industrie

Industriële bouw begint per definitie met een passend ontwerp. Altijd. Want industriële bouw is maatwerk. Onvoorwaardelijk. Zo kunt u denken aan het ontwikkelen van een nieuw industrieel bedrijfspand. Of, wellicht de bouw van een kantoorcomplex?

De medewerkers van onze divisie ‘Industrie’ zijn in staat om het gehele traject voor hun rekening te nemen. Van het regelen van de vergunningen tot aan het uitdagende teken- en constructiewerk in de beginfase. Maar natuurlijk zijn we ook in staat om alle werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase conform planning en budget uit te voeren. Daarbij maken we vanzelfsprekend gebruik van de meest gangbare en meest actuele technologieën. Maar juist omdat elke industriële bouwuitdaging zijn eigen karakter en signatuur heeft, dient de onderlinge communicatie naar het hoogste niveau te worden gebracht. Ook hier zullen we niet nalaten om heel sterk in die adviseursrol te kruipen.

>> kijk bij onze projecten 

Bouw

Onze divisie ‘Bouw’ houdt zich bezig met het ontwerpen en realiseren van alle soorten bouwuitdagingen voor de zakelijke markt. Of het nu gaat om kleine renovaties en bescheiden verbouwingen tot aan grote gecompliceerde langdurige bouwprojecten die in bouwteamverband worden gerealiseerd of op ‘Turn-Key’ basis – dus van A tot Z – moeten worden opgepakt. 

We hebben alle expertise in huis en we zijn bovendien onderdeel van een breed netwerk aan andere kennispartners, die in staat zijn om uw bouwuitdagingen succesvol uit te voeren. Of het nu gaat om de bouw van een nieuw kantoorpand, de renovatie van een bestaand pand of het toevoegen van vierkante meters aan een bestaand pand: IJBOUW BV heeft altijd uw onderliggende doelstelling voor ogen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur. Het is onze ambitie om de zintuigen van onze opdrachtgevers en klanten te prikkelen.

>> kijk bij onze projecten

Beheer en onderhoud

Elke vastgoedeigenaar weet dat de waarde van het pand, de fabriekshal of het (woning)complex alleen behouden wordt, als er regelmatig onderhoud wordt gepleegd en als er een verstandige strategie is waarbij beheervraagstukken zijn ingevuld. IJBOUW BV heeft een aparte divisie die zich ten behoeve van de opdrachtgevers en klanten met deze vraagstukken bezighoudt. 

Als onderdeel hiervan bieden wij een 24/7 storingsdienst aan. Onder onderhoud en beheer verstaan wij onder andere kleine werkzaamheden die wij conform een van te voren afgesproken raamovereenkomst met u op gezette tijden kunnen uitvoeren. Maar ook kunnen wij in overleg met u grote onderhoudswerkzaamheden plannen. Dit kan variëren van funderingswerkzaamheden, metselwerken tot aan onderhoud aan de installaties.

Het doel? De waarde van het vastgoed blijft behouden en wellicht zelfs verhoogd. En, uw eigen werkprocessen zullen geen hinder ondervinden van mogelijk uitval en technische problemen.

>> kijk bij onze projecten