Projecten

 • IMAG1108
 • IMAG1099
 • IMG 3948
 • IMG 3803
 • IMG-20160708-WA0013
 • IMAG1103
 • IMAG1101
 • IMAG1085
 • IMAG1082
 • IMG 3872
 • IMG 3740
 • IMG 5446
 • IMG 3853
 • IMG-20160708-WA0019
 • IMG 4441
 • IMAG1108
 • IMAG1099
 • IMG 3948
 • IMG 3803
 • IMG-20160708-WA0013
 • IMAG1103
 • IMAG1101
 • IMAG1085
 • IMAG1082
 • IMG 3872
 • IMG 3740
 • IMG 5446
 • IMG 3853
 • IMG-20160708-WA0019
 • IMG 4441

Opdrachtgever:

Grachten Vastgoed

Projectnaam:

Renovatie en verbouw Warmoesstraat 159-161

Markt:

Bouw, corporate

Uitvoering:

2016 – 2017

Locatie:

Warmoesstraat, Amsterdam

Het voormalig klooster aan de Warmoesstraat 159-161 heeft een nieuwe bestemming gekregen. Op de begane grond heeft zich een supermarkt gevestigd en op de verdiepingen zijn 15 luxe appartementen gerealiseerd.

 Het pand, een Rijksmonument, is hiertoe van top tot teen verbouwd en gerenoveerd door IJbouw. Onder de begane grond vloer zijn 2 kelders uitgegraven ten behoeve van een liftschacht en fietsenstalling. Het grondwerk werd onder saneringscondities volgens CROW 132 uitgevoerd. Om een open ruimte te creëren voor de supermarkt op de begane grond, is een zware staalconstructie inpandig aangebracht.

Na deze uitgebreide aanpassing van de ruwbouw is de gehele afbouw door IJbouw gerealiseerd, deze bestond onder andere uit wanden, plafonds installaties, renovatie houten kozijnen, vloerafwerking, sanitaire ruimtes, keukens, zinken dakbedekking en dakterrassen met dakrandbeveiliging. Voor toekomstige bewoners is een modelwoning ingericht.

 De specifieke locatie van de bouw, achter de Bijenkorf midden in Amsterdam-Centrum, vroeg om een nauwgezet plan van aanpak en goede communicatie met de omgeving. De hinder voor de omwonenden werd hierdoor tot het minimum beperkt.

X

Infra

Of het nu gaat om boven- of ondergrondse infra, of uw uitdaging nu is gericht op het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels of op het onderhoud en beheer van uw objecten; IJBOUW BV is in staat om de kwaliteit van uw infrastructuur te waarborgen en naar een hoger niveau te tillen.

Onze divisie ‘Infra’ heeft alle kennis in huis ten aanzien van onder ander baggertechniek, beton- en staalconstructies, weg- en waterbouw en offshore en onshore uitdagingen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur.

>> kijk bij onze projecten

Industrie

Industriële bouw begint per definitie met een passend ontwerp. Altijd. Want industriële bouw is maatwerk. Onvoorwaardelijk. Zo kunt u denken aan het ontwikkelen van een nieuw industrieel bedrijfspand. Of, wellicht de bouw van een kantoorcomplex?

De medewerkers van onze divisie ‘Industrie’ zijn in staat om het gehele traject voor hun rekening te nemen. Van het regelen van de vergunningen tot aan het uitdagende teken- en constructiewerk in de beginfase. Maar natuurlijk zijn we ook in staat om alle werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase conform planning en budget uit te voeren. Daarbij maken we vanzelfsprekend gebruik van de meest gangbare en meest actuele technologieën. Maar juist omdat elke industriële bouwuitdaging zijn eigen karakter en signatuur heeft, dient de onderlinge communicatie naar het hoogste niveau te worden gebracht. Ook hier zullen we niet nalaten om heel sterk in die adviseursrol te kruipen.

>> kijk bij onze projecten 

Bouw

Onze divisie ‘Bouw’ houdt zich bezig met het ontwerpen en realiseren van alle soorten bouwuitdagingen voor de zakelijke markt. Of het nu gaat om kleine renovaties en bescheiden verbouwingen tot aan grote gecompliceerde langdurige bouwprojecten die in bouwteamverband worden gerealiseerd of op ‘Turn-Key’ basis – dus van A tot Z – moeten worden opgepakt. 

We hebben alle expertise in huis en we zijn bovendien onderdeel van een breed netwerk aan andere kennispartners, die in staat zijn om uw bouwuitdagingen succesvol uit te voeren. Of het nu gaat om de bouw van een nieuw kantoorpand, de renovatie van een bestaand pand of het toevoegen van vierkante meters aan een bestaand pand: IJBOUW BV heeft altijd uw onderliggende doelstelling voor ogen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur. Het is onze ambitie om de zintuigen van onze opdrachtgevers en klanten te prikkelen.

>> kijk bij onze projecten

Beheer en onderhoud

Elke vastgoedeigenaar weet dat de waarde van het pand, de fabriekshal of het (woning)complex alleen behouden wordt, als er regelmatig onderhoud wordt gepleegd en als er een verstandige strategie is waarbij beheervraagstukken zijn ingevuld. IJBOUW BV heeft een aparte divisie die zich ten behoeve van de opdrachtgevers en klanten met deze vraagstukken bezighoudt. 

Als onderdeel hiervan bieden wij een 24/7 storingsdienst aan. Onder onderhoud en beheer verstaan wij onder andere kleine werkzaamheden die wij conform een van te voren afgesproken raamovereenkomst met u op gezette tijden kunnen uitvoeren. Maar ook kunnen wij in overleg met u grote onderhoudswerkzaamheden plannen. Dit kan variëren van funderingswerkzaamheden, metselwerken tot aan onderhoud aan de installaties.

Het doel? De waarde van het vastgoed blijft behouden en wellicht zelfs verhoogd. En, uw eigen werkprocessen zullen geen hinder ondervinden van mogelijk uitval en technische problemen.

>> kijk bij onze projecten