Projecten

  • P604-Foto2
  • P604-Foto4
  • P604-Foto3
  • P604-Foto1
  • P604-Foto5
  • P604-Foto2
  • P604-Foto4
  • P604-Foto3
  • P604-Foto1
  • P604-Foto5

Opdrachtgever:

Dhr. W. Korijn

Projectnaam:

Onder-kelderen en casco renovatie stadvilla Vondelstraat 87

Markt:

Renovatie, Bouw, Civiel

Uitvoering:

2017 - 2020

Locatie:

Vondelstraat 87, Amsterdam

 

Dit project behelst de omvangrijke renovatie en onder keldering van een unieke stadsvilla aan het Amsterdamse Vondelpark. Het object blijft als woonhuis fungeren en voldoet na de verbouwing volledig aan de hedendaagse eisen.

Binnen dit project heeft IJbouw op ingenieuze wijze een kelder onder het bestaande pand gerealiseerd, de volledige gevel gerenoveerd, het totale dak vervangen en een nieuwe interne stalen draagconstructie i.c.m. betonvloeren opgebouwd.

Dit werk is gestart met hardcore civieltechnisch werk met het maken van een betonkelder binnen een damwandkuip waarboven het bestaande pand op een stalen stut/stempelconstructie zweefde.

Nadat de villa op de nieuwe kelderfundatie was teruggezet, zijn in fases de bestaande vloeren van onderaf verwijderd en is gelijktijdig de nieuwe hoofdconstructie met vloeren opgebouwd. Op deze wijze is de stabiliteitsconstructie van het pand tijdens uitvoering gewaarborgd geweest.

Aansluitend zijn rondom alle gevels en voegwerk hersteld met een nieuwe dakconstructie middels vakkundig timmerwerk opgetrokken. En de brede dakgoten en de schuine dakvlakken voorzien van traditioneel leiwerk en zink.

X

Infra

Of het nu gaat om boven- of ondergrondse infra, of uw uitdaging nu is gericht op het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels of op het onderhoud en beheer van uw objecten; IJBOUW BV is in staat om de kwaliteit van uw infrastructuur te waarborgen en naar een hoger niveau te tillen.

Onze divisie ‘Infra’ heeft alle kennis in huis ten aanzien van onder ander baggertechniek, beton- en staalconstructies, weg- en waterbouw en offshore en onshore uitdagingen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur.

>> kijk bij onze projecten

Industrie

Industriële bouw begint per definitie met een passend ontwerp. Altijd. Want industriële bouw is maatwerk. Onvoorwaardelijk. Zo kunt u denken aan het ontwikkelen van een nieuw industrieel bedrijfspand. Of, wellicht de bouw van een kantoorcomplex?

De medewerkers van onze divisie ‘Industrie’ zijn in staat om het gehele traject voor hun rekening te nemen. Van het regelen van de vergunningen tot aan het uitdagende teken- en constructiewerk in de beginfase. Maar natuurlijk zijn we ook in staat om alle werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase conform planning en budget uit te voeren. Daarbij maken we vanzelfsprekend gebruik van de meest gangbare en meest actuele technologieën. Maar juist omdat elke industriële bouwuitdaging zijn eigen karakter en signatuur heeft, dient de onderlinge communicatie naar het hoogste niveau te worden gebracht. Ook hier zullen we niet nalaten om heel sterk in die adviseursrol te kruipen.

>> kijk bij onze projecten 

Bouw

Onze divisie ‘Bouw’ houdt zich bezig met het ontwerpen en realiseren van alle soorten bouwuitdagingen voor de zakelijke markt. Of het nu gaat om kleine renovaties en bescheiden verbouwingen tot aan grote gecompliceerde langdurige bouwprojecten die in bouwteamverband worden gerealiseerd of op ‘Turn-Key’ basis – dus van A tot Z – moeten worden opgepakt. 

We hebben alle expertise in huis en we zijn bovendien onderdeel van een breed netwerk aan andere kennispartners, die in staat zijn om uw bouwuitdagingen succesvol uit te voeren. Of het nu gaat om de bouw van een nieuw kantoorpand, de renovatie van een bestaand pand of het toevoegen van vierkante meters aan een bestaand pand: IJBOUW BV heeft altijd uw onderliggende doelstelling voor ogen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur. Het is onze ambitie om de zintuigen van onze opdrachtgevers en klanten te prikkelen.

>> kijk bij onze projecten

Beheer en onderhoud

Elke vastgoedeigenaar weet dat de waarde van het pand, de fabriekshal of het (woning)complex alleen behouden wordt, als er regelmatig onderhoud wordt gepleegd en als er een verstandige strategie is waarbij beheervraagstukken zijn ingevuld. IJBOUW BV heeft een aparte divisie die zich ten behoeve van de opdrachtgevers en klanten met deze vraagstukken bezighoudt. 

Als onderdeel hiervan bieden wij een 24/7 storingsdienst aan. Onder onderhoud en beheer verstaan wij onder andere kleine werkzaamheden die wij conform een van te voren afgesproken raamovereenkomst met u op gezette tijden kunnen uitvoeren. Maar ook kunnen wij in overleg met u grote onderhoudswerkzaamheden plannen. Dit kan variëren van funderingswerkzaamheden, metselwerken tot aan onderhoud aan de installaties.

Het doel? De waarde van het vastgoed blijft behouden en wellicht zelfs verhoogd. En, uw eigen werkprocessen zullen geen hinder ondervinden van mogelijk uitval en technische problemen.

>> kijk bij onze projecten