Projecten

  • 20190703 123522 (Large)
  • 20190731 162842 (Large)
  • IMG-20190819-WA0014
  • IMG-20190819-WA0004
  • 20190703 123522 (Large)
  • 20190731 162842 (Large)
  • IMG-20190819-WA0014
  • IMG-20190819-WA0004

Opdrachtgever:

Hogeschool van Amsterdam

Projectnaam:

Verbouw Hogeschool van Amsterdam – locatie Fraijlemaborg

Markt:

Onderwijs

Uitvoering:

Fase 1: bouwvak 2019

Fase 2: kerstvakantie 2019

Fase 3: bouwvak 2020

Locatie:

Fraijlemaborg 133, Amsterdam

 

In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam is de verbouwing van de locatie Fraijlemaborg gestart in 2017 met het implementeren van de Huisvestingsvisie 2017-2027. Onderdeel van dit plan was het huisvesten van de faculteit Business en Economie op locatie Fraijlemaborg in Amsterdam Zuid-Oost. Als gevolg van de implementatie zouden meer studenten gebruik gaan maken van het schoolgebouw, waardoor onder andere naar het gebruik van het oppervlak, de veiligheid en de leer-/ werkplekken gekeken moest worden.  

Het schoolgebouw heeft een totale oppervlakte van ca. 14.000m2 dat is verdeeld over de begane grond en 4 verdiepingen. Alle bouwlagen zijn tijdens de verbouw gefaseerd verbouwd. De eerste fase omvatte de 3e+4e en is uitgevoerd in de zomervakantie 2019. Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 is de 2e verdieping verbouwd en de Begane grond en 1e verdieping zijn in de zomervakantie van 2020 aangepakt. Het opdelen van het werk was nodig om de werkzaamheden in onderwijsluwe periodes uit te kunnen voeren. Echter kon pas na examens e.d. worden gestart en moest het werk gereed zijn voordat de school na de vakantie weer geopend werd.

Om grip te behouden op de uitgebreide werkzaamheden is slim omgegaan met het opdelen van het werk/ fase in deelgebieden. Per deelgebied is een planning gemaakt en deze werd nauwgezet bewaakt. Ook de leveringen van de materialen waren “just in time” afgestemd op de planningen van de deelgebieden. Dit was nodig vanwege de beperkte mogelijkheden voor opslag in het schoolgebouw.

Per fase is een scala van werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn onder andere nieuwe werkplekken gemaakt, gebieden opnieuw ingedeeld, Mixed zones (informele onderwijs-, werk- en ontmoetingsplekken voor docenten en studenten) geïntroduceerd, vloeren- en plafonds vervangen en is een geheel nieuw entreegebied met receptiebalie gerealiseerd.  Ook was het in verband met de hogere bezetting van het gebouw noodzakelijk om de roltrappen te verwijderen en hiervoor in de plaats vaste trappen te plaatsen.

Uiteindelijk is het door de fijne en intensieve samenwerking met directievoerder Sineth en bouwpartner/ installateur Veolia iedere fase gelukt om het werk tijdig en gecontroleerd af te ronden, ondanks het werken in vakantieperiodes. Tevens willen wij de opdrachtgever bedanken voor deze opdracht en de huidige samenwerking.

X

Infra

Of het nu gaat om boven- of ondergrondse infra, of uw uitdaging nu is gericht op het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels of op het onderhoud en beheer van uw objecten; IJBOUW BV is in staat om de kwaliteit van uw infrastructuur te waarborgen en naar een hoger niveau te tillen.

Onze divisie ‘Infra’ heeft alle kennis in huis ten aanzien van onder ander baggertechniek, beton- en staalconstructies, weg- en waterbouw en offshore en onshore uitdagingen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur.

>> kijk bij onze projecten

Industrie

Industriële bouw begint per definitie met een passend ontwerp. Altijd. Want industriële bouw is maatwerk. Onvoorwaardelijk. Zo kunt u denken aan het ontwikkelen van een nieuw industrieel bedrijfspand. Of, wellicht de bouw van een kantoorcomplex?

De medewerkers van onze divisie ‘Industrie’ zijn in staat om het gehele traject voor hun rekening te nemen. Van het regelen van de vergunningen tot aan het uitdagende teken- en constructiewerk in de beginfase. Maar natuurlijk zijn we ook in staat om alle werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase conform planning en budget uit te voeren. Daarbij maken we vanzelfsprekend gebruik van de meest gangbare en meest actuele technologieën. Maar juist omdat elke industriële bouwuitdaging zijn eigen karakter en signatuur heeft, dient de onderlinge communicatie naar het hoogste niveau te worden gebracht. Ook hier zullen we niet nalaten om heel sterk in die adviseursrol te kruipen.

>> kijk bij onze projecten 

Bouw

Onze divisie ‘Bouw’ houdt zich bezig met het ontwerpen en realiseren van alle soorten bouwuitdagingen voor de zakelijke markt. Of het nu gaat om kleine renovaties en bescheiden verbouwingen tot aan grote gecompliceerde langdurige bouwprojecten die in bouwteamverband worden gerealiseerd of op ‘Turn-Key’ basis – dus van A tot Z – moeten worden opgepakt. 

We hebben alle expertise in huis en we zijn bovendien onderdeel van een breed netwerk aan andere kennispartners, die in staat zijn om uw bouwuitdagingen succesvol uit te voeren. Of het nu gaat om de bouw van een nieuw kantoorpand, de renovatie van een bestaand pand of het toevoegen van vierkante meters aan een bestaand pand: IJBOUW BV heeft altijd uw onderliggende doelstelling voor ogen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur. Het is onze ambitie om de zintuigen van onze opdrachtgevers en klanten te prikkelen.

>> kijk bij onze projecten

Beheer en onderhoud

Elke vastgoedeigenaar weet dat de waarde van het pand, de fabriekshal of het (woning)complex alleen behouden wordt, als er regelmatig onderhoud wordt gepleegd en als er een verstandige strategie is waarbij beheervraagstukken zijn ingevuld. IJBOUW BV heeft een aparte divisie die zich ten behoeve van de opdrachtgevers en klanten met deze vraagstukken bezighoudt. 

Als onderdeel hiervan bieden wij een 24/7 storingsdienst aan. Onder onderhoud en beheer verstaan wij onder andere kleine werkzaamheden die wij conform een van te voren afgesproken raamovereenkomst met u op gezette tijden kunnen uitvoeren. Maar ook kunnen wij in overleg met u grote onderhoudswerkzaamheden plannen. Dit kan variëren van funderingswerkzaamheden, metselwerken tot aan onderhoud aan de installaties.

Het doel? De waarde van het vastgoed blijft behouden en wellicht zelfs verhoogd. En, uw eigen werkprocessen zullen geen hinder ondervinden van mogelijk uitval en technische problemen.

>> kijk bij onze projecten