Projecten

  • WhatsApp Image 2020-02-19 at 21.24.14
  • WhatsApp Image 2020-11-17 at 16.18.47
  • hva vergroening 2 (Large)
  • WhatsApp Image 2020-02-19 at 21.24.14
  • WhatsApp Image 2020-11-17 at 16.18.47
  • hva vergroening 2 (Large)

Opdrachtgever:

Hogeschool van Amsterdam

Projectnaam:

Vergroening Knowledge Mile

Markt:

Onderwijs, Duurzaamheid

Uitvoering:

2020

Locatie:

Wibautstraat te Amsterdam

 

In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam is IJbouw toegewezen om de vergroening van de Knowledge Mile te realiseren. De Knowledge Mile is een internationaal toonaangevende business community en innovatiedistrict in het hart van Amsterdam. Gelegen tussen het Amstelplein en het Mr. Visserplein.

In het centrum hiervan ligt de Amstel Campus van de Hogeschool van Amsterdam met 60.000 studenten, gezamenlijk met 30.000 buurtbewoners en 200 bedrijven is de doelstelling om de Knowledge Mile te verduurzamen. In het collectief duurzame daken en gevels heeft IJbouw voor de HvA meerdere projecten in het verleden mogen uitvoeren.

Op diverse daken is een sedum bedekking aangebracht. De dakbedekking is hierop aangepast, voorzien van een wortelwerende laag en daarna voorzien van een lichtgewicht sedum bedekking. Door de dakbedekking af te dekken met een sedum bedekking wordt de levensduur vergroot, de gebouwen blijven koeler en heeft het een positieve bijdrage aan het watermanagement. Om ook de biodiversiteit te vergroten zijn er op de daken “bees en butterflies” sedumbedekking aangebracht. Hierbij zijn ook nog eens 2 bijenvolken geplaatst door de HvA.

Bij de voorgevel van het Wibauthuis zijn 3 groene gevelsystemen geplaatst. De systemen bestaan uit een beplantingsbak op straatniveau en de gevels zijn voorzien van rekken. Er is een diversiteit aan klimplanten geplaatst welke de gevel zullen bedekken. Vanwege dit succes wordt er nog een gevel vergroend bij de westgevel van het Theo Thijssenhuis. De buurtbewoners kijken nu naar een rechte statige gevel, die straks is bedekt met een mooi groen kleed. Voor de saamhorigheid wordt er gebruikt gemaakt van een onderbeplaning van kruiden, die door de buurt kan worden gebruikt en geplukt. De beplanting is ook voorzien van een irrigatiesysteem zodat deze op de juiste momenten wordt voorzien van water.

Gezamenlijk met de HvA zijn de mogelijkheden onderzocht welke daken en gevel geschikt zijn om te vergroenen. Hier is gekeken naar de constructie van de gebouwen, de ligging i.v.m. zon en groei en zichtbaarheid. De projecten zijn uitgevoerd tijdens de reguliere weken, dat houd in dat de colleges en medewerkers geen hinder mochten ondervinden van de werkzaamheden. IJbouw mocht een belangrijke schakel zijn binnen de diverse afdelingen van de HvA en hun gebruikers, tevens de communicatie met externen verzorgen. Na de oplevering van het project stopt het niet, een nazorg traject en onderhoudsovereenkomst mogen wij nog jaren betrokken zijn bij de verzorging van de sedum bedekking en de vergroende gevels.

Het project is samen uitgevoerd met Schadenberg Dakwerken BV. Tevens willen wij de opdrachtgever bedanken voor dit mooie project.

X

Infra

Of het nu gaat om boven- of ondergrondse infra, of uw uitdaging nu is gericht op het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels of op het onderhoud en beheer van uw objecten; IJBOUW BV is in staat om de kwaliteit van uw infrastructuur te waarborgen en naar een hoger niveau te tillen.

Onze divisie ‘Infra’ heeft alle kennis in huis ten aanzien van onder ander baggertechniek, beton- en staalconstructies, weg- en waterbouw en offshore en onshore uitdagingen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur.

>> kijk bij onze projecten

Industrie

Industriële bouw begint per definitie met een passend ontwerp. Altijd. Want industriële bouw is maatwerk. Onvoorwaardelijk. Zo kunt u denken aan het ontwikkelen van een nieuw industrieel bedrijfspand. Of, wellicht de bouw van een kantoorcomplex?

De medewerkers van onze divisie ‘Industrie’ zijn in staat om het gehele traject voor hun rekening te nemen. Van het regelen van de vergunningen tot aan het uitdagende teken- en constructiewerk in de beginfase. Maar natuurlijk zijn we ook in staat om alle werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase conform planning en budget uit te voeren. Daarbij maken we vanzelfsprekend gebruik van de meest gangbare en meest actuele technologieën. Maar juist omdat elke industriële bouwuitdaging zijn eigen karakter en signatuur heeft, dient de onderlinge communicatie naar het hoogste niveau te worden gebracht. Ook hier zullen we niet nalaten om heel sterk in die adviseursrol te kruipen.

>> kijk bij onze projecten 

Bouw

Onze divisie ‘Bouw’ houdt zich bezig met het ontwerpen en realiseren van alle soorten bouwuitdagingen voor de zakelijke markt. Of het nu gaat om kleine renovaties en bescheiden verbouwingen tot aan grote gecompliceerde langdurige bouwprojecten die in bouwteamverband worden gerealiseerd of op ‘Turn-Key’ basis – dus van A tot Z – moeten worden opgepakt. 

We hebben alle expertise in huis en we zijn bovendien onderdeel van een breed netwerk aan andere kennispartners, die in staat zijn om uw bouwuitdagingen succesvol uit te voeren. Of het nu gaat om de bouw van een nieuw kantoorpand, de renovatie van een bestaand pand of het toevoegen van vierkante meters aan een bestaand pand: IJBOUW BV heeft altijd uw onderliggende doelstelling voor ogen. In de eerste fase van ons contact met de klant en/of opdrachtgever, zien we onszelf vooral als adviseur. Het is onze ambitie om de zintuigen van onze opdrachtgevers en klanten te prikkelen.

>> kijk bij onze projecten

Beheer en onderhoud

Elke vastgoedeigenaar weet dat de waarde van het pand, de fabriekshal of het (woning)complex alleen behouden wordt, als er regelmatig onderhoud wordt gepleegd en als er een verstandige strategie is waarbij beheervraagstukken zijn ingevuld. IJBOUW BV heeft een aparte divisie die zich ten behoeve van de opdrachtgevers en klanten met deze vraagstukken bezighoudt. 

Als onderdeel hiervan bieden wij een 24/7 storingsdienst aan. Onder onderhoud en beheer verstaan wij onder andere kleine werkzaamheden die wij conform een van te voren afgesproken raamovereenkomst met u op gezette tijden kunnen uitvoeren. Maar ook kunnen wij in overleg met u grote onderhoudswerkzaamheden plannen. Dit kan variëren van funderingswerkzaamheden, metselwerken tot aan onderhoud aan de installaties.

Het doel? De waarde van het vastgoed blijft behouden en wellicht zelfs verhoogd. En, uw eigen werkprocessen zullen geen hinder ondervinden van mogelijk uitval en technische problemen.

>> kijk bij onze projecten